Địa chỉ : 12 - 14 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội |

Thời gian mở cửa : 8:00 - 20:30 (kể cả ngày nghỉ)

Địa chỉ : 12 - 14 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

phòng khám nam khoa 12 kim mã

Phòng khám nam khoa 12 Kim Mã

Thời gian làm việc

08:00 – 20:30

Đường dây nóng

0338.12.14.12

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA GIỎI

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩGIAO THỊ KIM VÂN

Chuyên khoa I Chuyên sản phụ khoa

Thạc sĩ - Bác sĩPHẠM VĂN TRUNG

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

Bác sĩNGUYỄN MINH THƯ

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩGIAO THỊ KIM VÂN

Chuyên khoa I Chuyên sản phụ khoa

Thạc sĩ - Bác sĩPHẠM VĂN TRUNG

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

Bác sĩNGUYỄN MINH THƯ

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩGIAO THỊ KIM VÂN

Chuyên khoa I Chuyên sản phụ khoa

Thạc sĩ - Bác sĩPHẠM VĂN TRUNG

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

Bác sĩNGUYỄN MINH THƯ

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩGIAO THỊ KIM VÂN

Chuyên khoa I Chuyên sản phụ khoa

Thạc sĩ - Bác sĩPHẠM VĂN TRUNG

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

Bác sĩNGUYỄN MINH THƯ

Chuyên khoa I Nam Học - Ngoại Tiết Niệu

Bản quyền nội dung thuộc về Phòng Khám Nam Khoa 12 Kim Mã